Past Simple - was/wasn't/were/weren't

Tagi: was, were, wasn't, weren, t, past simple

.

Wpisz odpowiednią formę pytania, twierdzenia lub przeczenia czasownika 'to be' w czasie przeszłym (was/wasn'y/were/weren't)

1. you home yesterday? - No, I . I at my grandmother's.
2.
there milk in the fridge in the morning? - Yes, there . I didn't drink it.
3. Where
your parents last week? - They on a trip to London.
4. What
the weather like yesterday? - It nice. It snowy, icy and windy.
5. Why
you at school yesterday? I very sick so I stayed home.Zobacz inne ćwiczenia dodane przez tego użytkownika