Health: Test słownictwa

1. dolegliwość:
2. dysfunkcja:
3. uraz:
4. niepełnosprawność:
5. infekcja: