Health: Test słownictwa

1. wracać do zdrowia (g, b) [o zdrowiu]:
2. lepiej się czuć (f, b) [o zdrowiu]:
3. wracać do zdrowia (r):
4. odzyskać zdrowie:
5. robić postępy:
6. podupaść na zdrowiu: