Health: Test słownictwa

1. pielęgniarka:
2. dentysta:
3. chirurg:
4. doktor pierwszego kontaktu:
5. pielęgniarstwo:
6. dentystyka:
7. dietetyka:
8. służby ratownictwa medycznego:
9. epidemiologia:
10. położnictwo:
11. fizykoterapia:
12. biomedycyna:
13. anestezjologia:
14. dermatologia:
15. medycyna ogólna:
16. neurologia:
17. ginekologia:
18. pediatria:
19. psychiatria:
20. onkologia:
21. radiologia:
22. chirurgia:
23. kardiologia:
24. endokrynologia:
25. gastrologia:
26. hematologia:
27. medycyna intensywnej opieki medycznej:
28. pulmonologia:
29. reumatologia:
30. urologia:
31. dietetyk:
32. ratownik medyczny (2x):
33. epidemiolog:
34. położna:
35. fizjoterapeuta:
36. anestezjolog:
37. dermatolog:
38. internista:
39. neurolog:
40. ginekolog:
41. pediatra:
42. psychiatra:
43. onkolog:
44. radiolog:
45. kardiolog:
46. endokrynolog:
47. gastrolog:
48. hematolog:
49. pulmonolog:
50. reumatolog:
51. urolog: