Health: Test słownictwa

1. szpital dziecięcy:
2. szpital położny:
3. szpital polowy:
4. izba chorych w więzieniu: