Health: Test słownictwa

1. iść do szpitala:
2. zostać zabranym do szpitala:
3. przyjąć kogoś do szpitala:
4. opuścić szpital:
5. zostać wypisanym ze szpitala: