Health: Test słownictwa

1. zrobić zastrzyk:
2. podać lekarstwa:
3. zapisać lekarstwa:
4. dać komuś receptę:
5. poddać się operacji chirurgicznej:
6. mieć operację:
7. poddać się testowi klinicznemu: