Health: Test słownictwa

1. apteka:
2. farmaceuta:
3. recepta:
4. przeciwwskazania:
5. ostrzeżenia:
6. dozowanie i podawanie:
7. skutki niepożądane :
8. przedawkowanie:
9. przechowywanie: