Health: Test słownictwa

1. pochwa:
2. jajnik:
3. macica:
4. jajeczko:
5. penis:
6. jądro:
7. nasieniowód:
8. prostata:
9. nasienie: