People: Age: Test słownictwa

1. nowo narodzone dziecko:
2. niemowlę (chłopiec):
3. niemowlę (dziewczynka):
4. dziecko uczące się chodzić:
5. niemowlę (i):
6. dziecko:
7. dziecko w wieku szkolnym:
8. młodzieniec:
9. nastolatek:
10. dorosły (g):
11. dziecko w wieku dorastania, dojrzewania:
12. dorosły (a):
13. w średnim wieku:
14. starsza osoba (e):
15. starsza osoba (s):