People of different age |  Age words |  Age Expressions |  Adjectives describing age | 
 
Słowniczek: People of different age      Wykonaj test!
newborn baby: nowo narodzone dziecko
baby boy: niemowlę (chłopiec)
baby girl: niemowlę (dziewczynka)
toddler: dziecko uczące się chodzić
infant: niemowlę (i)
child: dziecko
schoolchild: dziecko w wieku szkolnym
youngster: młodzieniec
teenager: nastolatek
grown-up: dorosły (g)
adolescent: dziecko w wieku dorastania, dojrzewania
adult: dorosły (a)
middle-aged: w średnim wieku
elder: starsza osoba (e)
senior: starsza osoba (s)