People: Age: Test słownictwa

1. wiek:
2. pokolenie:
3. konflikt pokoleń, różnica pokoleń:
4. różnica wieku:
5. po dwudziestce (wiek) [(e) (t)]:
6. gang młodocianych:
7. problemy dojrzewania:
8. dojrzewanie:
9. pełnoletniość:
10. uzyskać pełnoletniość:
11. po trzydziestce [(o) (t)]:
12. przed sześćdziesiątką: