People: Age: Test słownictwa

1. dojrzały:
2. niedojrzały:
3. stary:
4. młody:
5. starszy, w starszym wieku: